Lufttrykk for dine dekk

Lufttrykk for dine dekk

I denne bloginnlegget belyser vi to ofte stilte spørsmål om riktig lufttrykk i dekkene. Først skal vi svare på hvordan finne ut hvor mye luft dine dekk trenger også skal vi deretter skrive litt om hvorfor riktig luftttryk er så viktig for dine dekk livstid.

For å finne ut hvor mye luft dine dekk trenger kan du gå til et autorisert dekkverksted der de har tabeller med riktig lufttrykk for de forskjellige bil typene. Mobildekk er det første i Norge autoriserte mobildekkverkstedet og vi også har sånne tabeller slik at vi kan hjelpe våre kunder med å finne riktig lufttrykk. Ellers kan hver enkel se selv på klistremerket på driftstoff lukket, på siden av sjoførdøren eller i kjøreboken.

Riktig lufttrykk i dekken er en viktig faktor for at dine dekk skal ha lang levetid. Når dekkene har riktig lufttrykk, dekkene har lengere levetid, bilen er med økonomisk forbruk av driftstoff, kjøringen er enklere og det begrenset for bilulykke. Hvis dekkene er altfor harde eller har mer luft enn det de trenger vil de bli fortere slitt i midten. Om dekkene er myke og har ikke nok luft vil de slitte begge sider på ytterkantene av dekket. Riktig lufttryk er også viktig faktor for bremsene og jo riktigere lufttrykket er i dekkene, jo bedre vil bremsene fungere. En annen ting som blir påvirket av riktig lufttrykk er forbruket av driftstoff og bil vil som regel bruke mindre driffstoff om dekkene har riktig lufttrykk.

Dekk mister luft sakte, de blir slått på fortauer, stein osv. Alt dette gjør at lufftrykket trenger å justeres. Det er like viktig å ha riktig lufftykk i dekkene som å ha en velfungerende bateri på bilen. De økonomiske fordelene er også store.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *